درباره ی ما

 شرکت جهان پیشرو شرق

چشم انداز:
رسیدن به جایگاه یکی از سه شرکت بزرگ سرمایه گذار در منطقه و صاحب چندین برند معتبر ملی و منطقه ای

ماموریت:
۱.تحقق انتظارت مشتریان؛سهامداران و ذینفعان
۲.فراهم کردن زمینه فعالیت های سودآور بلند مدت و پایدار
۳.بکارگیری رویکردهای علمی و بروز و نوین